Prelegenci

A B C D F G H I J K L Ł M N O P R S Ś T U V W Z Ż
Arkadiusz Mężyk

Arkadiusz Mężyk

rektor

Politechnika Śląska

Rektor Politechniki Śląskiej w kadencji 2016-2020., dziekan Wydziału Mechanicznego Technologicznego w latach 2012-2016.

Ukończył studia na kierunku Mechanika i Budowa Maszyn na wydziale Mechanicznym Technologicznym Politechniki Śląskiej w 1987 roku. W 1992 roku przebywał na 6-cio miesięcznym stażu naukowym w Uniwersytecie Technicznym w Lyngby, Dania, a w roku 1993 przebywał na dwutygodniowym kursie NATO Advanced Study Institute on Computer Aided Analysis of Rigid and Flexible Mechanical Systems w Portugalii.

W 1994 roku obronił z wyróżnieniem rozprawę doktorską w dyscyplinie Budowa i eksploatacja maszyn, a rozprawę habilitacyjną także z wyróżnieniem obronił przed Radą Wydziału Mechanicznego Technologicznego w 2002 roku. W 2007 roku Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej nadał Mu tytuł profesora w dziedzinie nauk technicznych.

Od 1993 roku jest członkiem Polskiego Towarzystwa Metod Komputerowych Mechaniki, a od 1994 członkiem Polskiego Towarzystwa Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej. Przez wiele lat uczestniczył w pracach Zarządu Gliwickiego Oddziału PTMTS, pełniąc m.in. obowiązki Przewodniczącego Gliwickiego Oddziału PTMTS.  W 2011 roku wybrany przez Zjazd Delegatów PTMTS, pełnił funkcję Przewodniczącego Polskiego Towarzystwa Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej (2011-2015 – dwie kadencje). 

Za osiągnięcia w dziedzinie naukowej otrzymał m.in. indywidualną Nagrodę Ministra Edukacji Narodowej (1995), prestiżową nagrodę Wydziału IV PAN (2003), zespołową nagrodę Ministra Edukacji Narodowej i Sportu (2005). W 2009 roku Zarząd Oddziału Warszawskiego PTMTS uhonorował Go nagrodą naukową im. Witolda Nowackiego, a w 2011 został nagrodzony prestiżową nagrodą TARCZA BUMARU za najlepszy projekt rozwojowy Grupy BUMAR w 2010r.

W 2008 roku został powołany przez Ministra Skarbu w skład Rady Naukowej Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Urządzeń Mechanicznych OBRUM w Gliwicach, gdzie od 2009 roku był dyrektorem ds. technicznych, a po reorganizacji dyrektorem ds. rozwoju (do 2011). Aktualnie jest doradcą Prezesa ROSOMAK S.A. Był jednym z inicjatorów utworzenia w Politechnice Śląskiej Centrum Zaawansowanych Technologii Bezpieczeństwa i Obronności, którym kierował w latach 2014-2015.

 

Ponadto był lub jest członkiem Rad Naukowych: 

Instytutu Materiałów Polimerowych i Węglowych w Zabrzu – od 2015r.  

Przemysłowego Instytutu Automatyki i Pomiarów w Warszawie – 2011-2016r.  

Instytutu Techniki Górniczej KOMAG w Gliwicach – od 2015r.  

Wojskowego Instytutu Technicznego Uzbrojenia w Zielonce – 2015-2016r.

 

Drugą kadencję, od 2011 roku, jest członkiem Komitetu Mechaniki PAN oraz Komitetu Budowy Maszyn PAN, a w latach 2011-2015 uczestniczył w pracach Rady Towarzystw Naukowych przy Prezydium PAN. W latach 2014-2016 był Wiceprzewodniczącym Kolegium Dziekanów Wydziałów Mechanicznych.

Dorobek naukowy: 180 publikacji naukowych w czasopismach naukowych i materiałach konferencyjnych krajowych i zagranicznych, 6 monografii naukowych, 13 patentów, 1 wzór przemysłowy, 9 zgłoszeń patentowych, 14 zakończonych przewodów doktorskich w charakterze promotora. Ponadto sporządził 25 recenzji rozpraw doktorskich, 14 recenzji w postępowaniach habilitacyjnych, 10 recenzji w postępowaniach o nadanie tytułu profesor i ok. 30 recenzji artykułów dla czasopism zagranicznych i o zasięgu międzynarodowym.

Główne obszary badawcze, to dynamika maszyn, mechatronika oraz projektowanie pojazdów wojskowych.

Bierze udział w sesjach:

  • Śląska recepta na trudny rynek pracy

    ZOBACZ WIĘCEJ PRELEGENCI
     

    Śląska recepta na trudny rynek pracy

    Branża nowoczesnych usług dla biznesu odczuwa głód dobrze wykwalifikowanej kadry, a rywalizacja o talenty staje się coraz bardziej wyraźna. Czy polityka edukacyjna województwa Śląskiego nadąża za zmieniającymi się potrzebami rynku pracy oraz specyficznymi oczekiwaniami branży SSC/BPO? Jak zacieśnić współpracę na linii uczelnie-biznes? Jak zachęcić najzdolniejszych absolwentów do pozostania na Górnym Śląsku? Czy design biura ma znaczenie dla pracowników i jak ważnym argumentem stał się w procesach rekrutacyjnych?

POWRÓT