Prelegenci

A B C D F G H I J K L Ł M N O P R S Ś T U V W Z Ż
Arkadiusz Hołda

Arkadiusz Hołda

założyciel, kanclerz

Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach

Rocznik 1957.

Ukończył szkołę podstawową nr 37 w Katowicach a później liceum ogólnokształcące  Nr 1 im. Mikołaja Kopernika.

Studia: Politechnika Śląska w Gliwicach wydział Architektury.

"Miałem zostać lekarzem - został architektem".

3 letnią praktykę po studiach odbył w Kombinacie Budowlanym w Katowicach pracując na stanowisku Kierownika Budów. Później został dyrektorem przedsiębiorstwa polonijnego „Radimex”.

Wspólnie z kolegami założył jedną z pierwszych w naszym regionie spółkę z o.o. „Przedsiębiorstwo Usług Technicznych i Realizacji Budownictwa PUTiRB Sp z o.o.” Następnie w 1987 roku założył własną firmę „PRB Holdimex sp z o.o.”. Jest to firma deweloperska działająca już 30 lat! Firma ta kupuje tereny i zabudowuje je budownictwem mieszkaniowym i komercyjnym.

W 2004 roku założył  Wyższą Szkołę Techniczną w Katowicach, która jest pierwszą niepubliczną uczelnią techniczno-artystyczną w naszym regionie. Uczelnia powstała w odpowiedzi na potrzeby mieszkańców, uzupełniając dotychczasową ofertę szkół wyższych o ciekawe kierunki. Są to :

–       Architektura i Urbanistyka,

–        Architektura Wnętrz,

–       Budownictwo,

–       Grafika,

–       Gospodarka Przestrzenna,

–       Mechatronika,

–       Wzornictwo - Projektowanie Mody,

–       Informatyka.

W 2008 roku założył telewizję TVS. Jest kierowana głównie do mieszkańców Śląska, ale dostępna dzięki sieciom kablowym i platformom cyfrowym w całym kraju, a także zagranicą.  Pod koniec 2017 stacja uruchomi ponownie newsy. 

W 2013 roku uruchomił Radio Silesia 96,2 FM. Stacja nadaje teraz z nowej siedziby w Zabrzu.

W 2015 uruchomił Parku Naukowo-Technologicznego "Silesia" przy WST. Park zajmuje się badaniami naukowymi i szkoleniami.

W 2016 wybudował budynek biurowy w Katowicach przy ul Kościuszki i Gawronów, który wytwarza na potrzeby własne energię elektryczną z paneli fotowoltaicznych i turbiny trigeneracyjnej.Głównym źródłem zasilania jest elewacja budynku.

Obecnie przygotowuje do realizacji kolejny budynek biurowy, który będzie wytwarzał sam energię elektryczną i kumulował ją w specjalnie do tego przeznaczonych akumulatorach.

Od 2016 roku jest Konsulem Honorowym Szwecji w Katowicach.

Jest żonaty i posiada dwójkę dzieci.

 

Bierze udział w sesjach:

  • Śląska recepta na trudny rynek pracy

    ZOBACZ WIĘCEJ PRELEGENCI
     

    Śląska recepta na trudny rynek pracy

    Branża nowoczesnych usług dla biznesu odczuwa głód dobrze wykwalifikowanej kadry, a rywalizacja o talenty staje się coraz bardziej wyraźna. Czy polityka edukacyjna województwa Śląskiego nadąża za zmieniającymi się potrzebami rynku pracy oraz specyficznymi oczekiwaniami branży SSC/BPO? Jak zacieśnić współpracę na linii uczelnie-biznes? Jak zachęcić najzdolniejszych absolwentów do pozostania na Górnym Śląsku? Czy design biura ma znaczenie dla pracowników i jak ważnym argumentem stał się w procesach rekrutacyjnych?

POWRÓT