Katalog wystawców

JWP RZECZNICY PATENTOWI DOROTA RZĄŻEWSKA SP.J.

JWP RZECZNICY PATENTOWI DOROTA RZĄŻEWSKA SP.J.

ŻELAZNA 28/30  •  00-833 WARSZAWA  •  172  •  22 4360507
JWP Rzecznicy Patentowi świadczy kompleksową pomoc prawną w zakresie ochrony własności intelektualnej i przemysłowej w Polsce i zagranicą. Nasz zespół tworzą doświadczeni krajowi i europejscy rzecznicy patentowi, prawnicy, konsultanci i eksperci różnych specjalności. Specjalizujemy się min. w ochronie wynalazków, wzorów użytkowych, wzorów przemysłowych, znaków towarowych, oznaczeń geograficznych.