Prelegenci

A B C D F G H I J K L Ł M N O P R S Ś T U W Z Ż

Rafał Wyszyński

Prezes

Prezes Zarządu Fundacji Giesche. Absolwent Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach ze specjalnością z komunikacji społecznej. Ukończył także studia podyplomowe w zakresie zarządzania i marketingu, negocjacji i mediacji oraz zarządzania nieruchomościami. Przez kilka lat związany z mediami, potem z architekturą, by w końcu skupić się na działalności związanej z rewitalizacją przestrzeni poprzemysłowych. Z sukcesami zarządza Parkiem Przemysłowo-Technologicznym Porcelana Śląska Park, stworzonym w Fabryce Porcelany. Animator kultury, rozwijający liczne inicjatywy tego typu na terenie fabryki. Swoje zainteresowania skupia wokół zagadnień związanych z budownictwem oraz ochroną dziedzictwa poprzemysłowego.
POWRÓT