Prelegenci

A B C D F G H I J K L Ł M N O P R S Ś T U W Z Ż
Radosław Runowski

Radosław Runowski

Dyrektor, Departament Internacjonalizacji Przedsiębiorstw

Zawodowo związany z tematyką funduszy europejskich od 1997 r. Początkowo w Głównym Urzędzie Statystycznym, gdzie uczestniczył we wdrażaniu wielonarodowego programu pomocowego dla statystyki publicznej. Od 2002 r. w Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości gdzie zajmuje się tematyką wsparcia przedsiębiorczości. Uczestniczył w przygotowaniu i wdrażaniu programów pomocy przedakcesyjnej Phare. Brał udział w przygotowaniu i wdrażaniu instrumentów wsparcia przedsiębiorstw w ramach perspektywy finansowej 2004-2007, 2007-2013. Obecnie zaangażowany w proces wdrażania  mechanizmów wsparcia MSP w zakresie internacjonalizacji przedsiębiorstw w ramach perspektywy finansowej 2014-2020.

 

POWRÓT