Prelegenci

A B C D F G H I J K L Ł M N O P R S Ś T U W Z Ż
Michał Beim

Michał Beim

Członek Zarządu

Ekspert w dziedzinie komunikacji i transportu z dużym dorobkiem naukowym. Absolwent gospodarki przestrzennej na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Doktor Nauk o Ziemi. Adiunkt na Wydziale Inżynierii Środowiska i Gospodarki Przestrzennej na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu. Od 2009 ekspert Instytutu Sobieskiego specjalizujący się m.in. w przygotowywaniu opinii i ekspertyz na temat rozwoju transportu publicznego. Stypendysta w Instytucie Mobilności i Transportu Politechniki w Kaiserslautern, gdzie otrzymał Stypendium postdoktoranckie Fundacji im. Alexandra von Humboldta. Podczas pracy naukowej w Niemczech zajmował się zagadnieniem kolei regionalnych i zintegrowanego cyklicznego rozkładu jazdy (takt). Ma wieloletnie doświadczenie w działalności na rzecz zrównoważonego transportu. Dzięki pracy naukowej za granicą posiada szerokie kontakty międzynarodowe. Jest autorem lub współautorem ponad 60 publikacji naukowych, w tym pięciu książek, a także kilkudziesięciu artykułów na łamach prasy codziennej oraz branżowej.
POWRÓT