Prelegenci

A B C D F G H I J K L Ł M N O P R S Ś T U W Z Ż
Aleksandra Kandzia-Ulrych

Aleksandra Kandzia-Ulrych

Wiceprezes Zarządu

Mgr inż. Aleksandra Kandzia-Ulrych – menadżer projektów, wiceprezes zarządu Fundacji Giesche, absolwentka Politechniki Śląskiej w Gliwicach specjalności zarządzania innowacjami. Certyfikowany doradca konsultingowy z zakresu pozyskiwania i wykorzystania wsparcia UE, EOG, funduszy Wyszehradzkich oraz dotacji i grantów krajowych. Na co dzień zajmuje się pozyskiwaniem funduszy na cele rozwoju inwestycyjnego, głównie związanych z rewitalizacją budynków poprzemysłowych. Prowadzi aktywne działania z zakresu rozwoju Parku Przemysłowo-Technologicznego Porcelana Śląska Park oraz Klastra Innowacyjności i Dizajnu. Będąc uczestnikiem licznych w spotkań biznesowych dla przedstawicieli sektora MMSP kreuje nowatorskie rozwiązania w tym uwzględniające działania B+R . Inicjatorka licznych projektów społecznościowych, nieustannie tworzy i wspiera inicjatywy społeczne w tym związane z dziedzinami prozdrowotnymi oraz  poszanowaniem środowiska naturalnego, a także kultury i sztuki. Wykładowca akademicki Bielskiej Wyższej Szkoły im. J. Tyszkiewicza z dziedziny zarządzania projektami i przedsiębiorczości; aktywny i certyfikowany trener i coach, prowadzi szkolenia z przedsiębiorczości oraz prawa cywilnego i gospodarczego.

POWRÓT