Czas nowych wyzwań

Ostatnie dekady dla branży architektonicznej to nie tyle ewolucja, co rewolucja. Zakres zadań powierzanych architektom wciąż się zwiększa, rośnie też presja związana z czasem realizacji projektów i konkurencją. Wszystko to wymusza wprowadzanie nowych rozwiązań i innowacyjnych technologii.

Długie godziny spędzane nad stołem kreślarskim z kalką to już przeszłość. Architekt wyposażony w skaner i drukarkę 3D, której wykorzystanie w architekturze i budownictwie na większą skalę jest już tylko kwestią czasu, realizuje coraz bardziej spektakularne projekty. W organizacji pracy i kontakcie z klientami pomagają mu aplikacje.

Przyszłość projektowania z każdym dniem staje się coraz bardziej wirtualna, bo dziś architekt nie jest już tylko dobrym inżynierem. Otoczenie wymaga, by był również sprzedawcą, product managerem i finansistą.