Antoni Cygan: Chcemy wzmocnić współpracę akademii z biznesem

Chcemy wzmocnić naszą współpracę na linii akademia – biznes. Rolą uczelni jest kształcenie studentów, którzy świetnie odnajdą się na rynku, dlatego 4 Design Days jest dla nas ważnym wydarzeniem - mówi prof. Antoni Cygan, rektor ASP.

W 4DD będzie zaangażowana Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach. Prof. Antoni Cygan wspomniał, że podczas imprezy będzie można zobaczyć najlepsze dyplomy projektowe z ośmiu uczelni publicznych w Polsce.

Jak nadmienił rektor ASP, design dla uczelni jest czymś niezwykle istotnym. - Mam nadzieję, że współpraca w ramach 4 Design Days będzie się rozwijała - nadmienia.