Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie | Wydział Architektury Wnętrz

NR STOISKA: 76

27-28.01
Dni
otwarte
25-26.01
Dni dla
biznesu

Wystawa realizacji projektów wnętrz pracowników naukowo-dydaktycznych Wydziału Architektury Wnętrz krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych, prezentowana w ramach 4 Design Days, jest okazją do wypowiedzi na temat kierunku, w którym podąża dziś projektowanie wnętrz. Wieloletnie dyskusje na temat roli projektanta wnętrz w kształtowaniu przestrzeni nie wyłoniły jednoznacznej odpowiedzi. Temat jest nadal aktualny i pozostaje żywy, jako wielość głosów i spostrzeżeń, a równocześnie otwarty z powodu swej złożoności.

Dokonując selekcji prac do wystawy, kierowałem się kluczem oryginalności prezentowanych projektów, ale równocześnie starając się pokazać przy tym indywidualizm poszczególnych postaci-autorów. Są więc realizacje wnętrz mieszkalnych, wnętrz użyteczności publicznej, a także wnętrz wystawienniczych. Są wnętrza kameralne, jak i bardziej złożone. Bazujące na różnym, oddającym specyfikę funkcji nastroju. Są różne, tak jak różne są osobowości i temperamenty osób wystawiających, jednak mają też cechy wspólne.

Intuicyjnie czułem, że wszystkie prezentowane dzieła łączą się w jednolitą opowieść o przestrzeni. Przestrzeni, w której rozwijają się scenariusze zachowań i relacji użytkowników względem siebie oraz użytkowników w stosunku do wnętrza. Projektant powinien umieć odnaleźć się w tym gąszczu różnorodności emocjonalnych zdarzeń. Być też sprawcą i reżyserem zdarzeń w przestrzeni. Jest to wynikiem głębokiego namysłu nad sposobem rozwiązania konkretnego, ale za każdym razem odrębnego przypadku. Śladami tegoż namysłu, a może lepiej powiedzieć – procesu, są prezentowane osobiste notatki w formie szkiców, zapisów pełnych emocjonalnych wartości, tropów właściwych, ale czasem również prowadzących swoisty dialog z podejmowanymi decyzjami. Niekiedy projektanci prowadzą taki dialog intuicyjnie, głęboko w sobie, ale jego efekt w postaci gotowej realizacji jest wyczuwalnie obecny.

Prezentowane na wystawie prace mają również uświadomić, że efekt końcowy jest skutkiem procesu intelektualnej gry między projektantem a danymi wyjściowymi. Mam na myśli zbiór początkowych informacji mających zdecydowany wpływ na późniejszy kierunek prac. Są nimi na przykład kontekst, założenia przyszłego użytkownika, ograniczenia techniczne czy ergonomiczne, chęć wywołania założonych stanów emocjonalnych przez działanie kolorem, materią lub światłem. Procesualność pracy projektanta to zakres informacyjny treści wystawy. Ma to na celu uchylić rąbka tajemnicy warsztatu zawodu, którego efekty końcowe nie zawsze oddają na pierwszy rzut oka trud czasem kilkumiesięcznych i dłuższych zmagań z materią własnych decyzji.

Kurator:

 • prof. dr hab. Rafał Ziembiński

Uczestnicy wystawy:

 • prof. dr hab. Marek Błażucki
 • prof. dr hab. Rafał Ziembiński
 • dr hab. Łukasz Sarnat prof. ASP
 • dr Patrycja Ochman
 • dr Małgorzata Zbroińska-Piątek
 • mgr Piotr Noga
 • mgr Sylwia Siudak-Bielecka

kurator wystawy / projekt grafiki:

 • prof. dr hab. Rafał Ziembiński

projekt ekspozycji:

 • mgr Sylwia Siudak-Bielecka

wizualizacje:

 • mgr Piotr Noga
 • mgr Paulina Pasztaleniec

foto:

 • Tomasz Zychiewicz

www.waw.asp.krakow.pl
fb https://www.facebook.com/ASP.Krakow.Wnetrza/
ig https://www.instagram.com/waw.asp.krakow/

Źródło: Akademia Sztuk Pięknych w Krakowie