Galeria Szara

27-28.01
Dni
otwarte
25-26.01
Dni dla
biznesu

Galeria Szara to wyjątkowe miejsce sztuki współczesnej, które powstało w nurcie galerii niezależnych. Rozpoczęła swoją działalność w 2002 roku w Cieszynie jako przestrzeń prowadzona przez artystki i artystów. W 2016 roku przeniosła się do Katowic, gdzie kontynuowała misję popularyzacji sztuki współczesnej oraz sukcesywnie poszerzała swój udział w rynku sztuki. W 2022 roku przeniosła swoją siedzibę do Warszawy. Mimo osiedlenia się w stolicy, Szara nie zapomina o swoich korzeniach i pozostaje wrażliwa na to, co dzieje się poza centrum. 

Galeria Szara nie ogranicza się do organizacji wystaw, ale również organizuje spotkania, koncerty i inne wydarzenia, które wzbogacają jej program. Działa nie tylko na płaszczyźnie artystycznej, ale również społecznej i edukacyjnej, integrując sztukę z lokalną społecznością. Przez lata stała się nieodłączną częścią krajobrazu artystycznego w Polsce, przyczyniając się do rozwoju i promocji sztuki współczesnej.

CO ZOBACZYMY PODCZAS WellArt x 4 Design Days

Bogna Burska

Jan Kowal