Galeria ESTA

27-28.01
Dni
otwarte
25-26.01
Dni dla
biznesu

Galeria ESTA działa już 25 lat i przeszła długą drogę rozwoju. Zorganizowaliśmy dziesiątki wystaw, wydaliśmy wiele katalogów, braliśmy udział w wielu targach sztuki. Nasza przygoda ze sztuką zaczęła się od klasyki współczesnego malarstwa, w galerii pojawiały się takie nazwiska jak: Stefan Gierowski, Stanisław Fijałkowski czy Jan Tarasin. Od kilku lat zajmujemy się tzw. „Awangardą Wrocławską” i sztuką konceptualną lat 70 w szczególności twórczością Stanisława Dróżdża. Obecnie coraz mocniejszą uwagę kierujemy na sztukę młodego pokolenia. Zawsze interesowały nas trudne wyzwania i niszowe zjawiska w sztuce.

Galeria ma w swoim portfolio między innymi artystów jak: Stanisław Dróżdż, Wanda Gołkowska, Jan Chwałczyk, Andrzej Dłużniewski, Jarosław Kozłowski, Marek Sobczyk, Alfred Lenica, Natalia Bażowska, Grupa Twożywo, Agata Żychlińska.

CO ZOBACZYMY PODCZAS WellArt x 4 Design Days

Galeria ESTA zaprezentuje prace dwóch artystek: Natalii Bażowskiej i Agaty Żychlińskiej.

Nie jest to połączenie przypadkowe, obie artystki w swojej sztuce poruszają się wokół tematyki relacji (ze sobą samym i innymi), a także połączenia człowieka z naturą. W zindustrializowanym społeczeństwie łączność ta została w dużej mierze zerwana. Współczesna architektura stoi przed wyzwaniem uwzględniania w swych projektach tej złożonej sieci zależności, na rzecz lepszej koegzystencji z innymi mieszkańcami miast, ale także dla zaspokojenia ludzkiej potrzeby bliskości przyrody i zadbania o przyszłość Ziemii z pozycji troski. Tęsknota za dzikością Żychlińskiej, jej opowiadanie historii i przeżyć nie-ludzkich zwierząt, wyczulenie na komunikację niewerbalną są bliskie twórczości Bażowskiej, głęboko osadzonej w naturze i zafascynowanej samym życiem, dla której komunikacja odbywa się na wielu poziomach i która intuicyjnie oddaje owo połączenie.

Agata Żychlińska w swojej twórczości operuje głównie formą i kształtem, a w warstwie teoretycznej licznymi metaforami i symbolami. W swoich pracach nawiązuje m.in. do popkultury, filozofii przyrody, spirytualizmu czy współcześnie pojmowanego feminizmu. Swoją działalność traktuje jako sposób refleksji nad ogromem zjawisk i bodźców kształtujących relacje człowieka z resztą świata a każda praca jest dla niej oddzielną o tym opowieścią. Twórczość jej jest zróżnicowana, i nie zamyka się sztywno w ramach „swojego stylu” dlatego też, w pracach artystki można doszukać się echa surrealizmu, realizmu, kubizmu, op – artu, ekspresjonizmu czy stylu komiksowego. Miesza różne techniki oraz konwencje, nieustannie szukając nowych środków wyrazu oraz materii, z którą może pracować. Ostatnio coraz częściej jest to ciało ludzkie.

Główną fascynacją Natalii Bażowskiej jest koncepcja życia jako takiego i od 1998 roku wszystkie jej działania krążą wokół tego zagadnienia. W latach 1999-2005 studiowała medycynę na Śląskim Uniwersytecie Medycznym. W roku 2007 podjęła studia doktoranckie przy Katedrze Psychiatrii i malarstwa na Katowickiej ASP. Przez kilka lat jej praca naukowa przeplatała się z twórczością wzajemnie się uzupełniając. W 2010 roku obroniła doktorat powiązany z obiema dziedzinami. Od 2011 zajmuje wyłącznie twórczością badając zależności między życiem a sztuką. Od początku Bażowska wykorzystywała różne media zarówno instalacje, rzeźbę, video czy malarstwo i rysunek. Jej prace są analizą relacji społecznych oraz międzygatunkowych. Kwestionuje ich interpretacje i analizuje koncepcję doświadczenia bycia człowiekiem i egzystencji. Od początku w malarstwie Bażowska bada złożoną relację pomiędzy sztuką a życiem. Używając różnych mediów przekłada zaobserwowany świat na swój własny artystyczny język. Prace Bażowskiej są często wieloznaczne, mogą być odczytywane zarówno na płaszczyźnie intelektualnej jak i emocjonalnej.