Prelegenci

Marcin Baron

Marcin Baron

adiunkt, Katedra Badań Strategicznych i Regionalnych

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

Dr Marcin Baron jest pracownikiem Katedry Badań Strategicznych i Regionalnych w Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach.

Innowacje oraz polityka metropolitalna i regionalna, szczególnie związane z przełomowymi zmianami technologicznymi, zastosowaniami przemysłowymi i nurtem otwartej innowacji, stanowią jego główne obszary zainteresowań. Wierząc w siłę bliskości przestrzennej, Marcin jest zwolennikiem terytorialnego podejścia do innowacji i sieciowania w gospodarce. Zajmuje się zastosowaniem metod badawczych i narzędzi zarządzania strategicznego do programowania polityki.

Jest przedstawicielem kadry w Radzie Uczelni. W Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach kieruje również zespołem ds. akredytacji AACSB (wiodącego globalnego systemu akredytacji szkół biznesowych).

Prowadzenie zajęć ze studentami jest wielką pasją Marcina. Jego doświadczenie akademickie czyni go rozpoznawanym mówcą i doświadczonym konsultantem. Jako protagonista (osobowość ENFJ), kieruje się altruizmem i empatią wobec innych ludzi.


Bierze udział w sesjach:

Gra w osiedle, gra o przyszłość środowiska zamieszkania

POWRÓT