Prelegenci

Magdalena Wojtas

Magdalena Wojtas

Sustainable Development Manager

Polskie Stowarzyszenie Budownictwa Ekologicznego PLGBC

W mojej codziennej pracy w PLGBC jestem zaangażowana we współpracę z ponad 230 firmami i organizacjami w celu wdrożenia zasad zrównoważonego budownictwa. Odpowiadam za rozwój inicjatyw, w tym programów edukacyjnych, grup roboczych, analiz i raportów, a także serii webinariów i kampanii PLGBC. Aktywizuję organizacje stowarzyszone do promowania zrównoważonego podejścia do budownictwa.
Od blisko 10 lat jestem związana z branżą nieruchomości - analizuję i prototypuje strategie oraz podejmuję nowe wyzwania.

Jestem absolwentką programów MBA i MCC w Escuela de Negocios Europea de Barcelona i Universidad Isabel I oraz dwukrotną stypendystką Santander Universidades.

W ramach studiów architektonicznych i politologicznych na polskich uczelniach analizowałam rozwój oraz wpływ zrównoważonego budownictwa na miasta. Moje publikacje ukazały się w zeszytach naukowych, monografiach, publikacjach branżowych, magazynach, czasopismach i portalach informacyjnych.

Swoją wiedzą dzieliłam się również podczas licznych wystąpień publicznych na poziomie krajowym i międzynarodowym, jak i w ramach współpracy m.in. z Politechniką Śląską, Wyższą Szkołą Ekologii i Zarządzania czy Uniwersytetem SWPS. Do 2023 roku przeszkoliłam ponad 3500 profesjonalistów z zakresu założeń zrównoważonego budownictwa, certyfikacji wielokryterialnej, SDG, ESG i budowania efektywnych zespołów.

Lokalnie działam jako członek zarządu stowarzyszenia Ośrodek Studiów o Mieście Gliwice (OSOM), gdzie uczestniczę w badaniach i działaniach dotyczących rozwoju miasta Gliwice oraz społeczności lokalnej. Moja aktywność społeczna koncentruje się także na zwiększeniu dostępu do wysokiej jakości edukacji, innowacji i technologii związanej ze zrównoważonym budownictwem, miastami oraz społecznościami.

 

 


Bierze udział w sesjach:

Gra w osiedle, gra o przyszłość środowiska zamieszkania

POWRÓT