Prelegenci

Magdalena Chorąży-Suchy

Magdalena Chorąży-Suchy

dyrektor

ZAMEK CIESZYN

Dyrektor Zamku Cieszyn, menedżer, prawnik, tłumacz języka francuskiego i włoskiego. Koordynatorka projektów m.in. „Human Cities. Creative works with small and remote places.”

Od ponad roku zarządza Muzeum Drukarstwa w Cieszynie, wpisanego na Szlak Zabytków Techniki Województwa Śląskiego a od marca 2023 roku utworzoną przy Zamku Cieszyn Szkołą Rzemiosł, wcześniej w pełni zaangażowana w jej powstanie


Bierze udział w sesjach:

Studio Propertydesign.pl

POWRÓT