Prelegenci

Ewa Szymańska Sułkowska

Ewa Szymańska Sułkowska

członek zarządu, pomysłodawca i organizator architektonicznych warsztatów dla dzieci „ARCHIDZIECI”, Stowarzyszenie Architektów Polskich SARP oddział Katowice

Absolwentka studiów magisterskich na kierunku Architektura i Urbanistyka na
Politechnice Śląskiej w Gliwicach oraz Studium Konserwacji Zabytków Architektury i Urbanistyki na tej samej uczelni.
Uprawniony architekt IARP, członek Śląskiej Okręgowej Izby Architektów Polskich od 2008r. Posiada także kwalifikacje do wykonywaniu zawodu urbanisty na terytorium RP.
Jest członkiem Zespołu ds. Powszechnej Edukacji Architektonicznej w strukturach Izby Architektów, gdzie współtworzy założenia powszechnej edukacji architektonicznej prowadzonej w szkołach w całej Polsce pod nazwą Kształtowanie Przestrzeni. Jest także koordynatorem regionalnym programu Kształtowanie Przestrzeni i edukatorem w programie.
Członek Zarządu Stowarzyszenia Architektów Polskich w Katowicach. Pomysłodawca warsztatów dla dzieci „ARCHIDZIECI”, które organizowała i prowadziła w ramach Stowarzyszenia.
Uhonorowana srebrną odznaką Izby Architektów w 2023r.
W 2019r. otrzymała Wyróżnienie II Stopnia (Srebrną Odznakę) SARP.
Prywatnie prowadzi wraz z mężem firmę architektoniczną. Uczestniczy w zajęciach malarstwa Akademii Weekendowej na katowickiej Akademii Sztuk Pięknych. Mama dwójki homeschoolersów, zafascynowana ideą edukacji domowej. Uzależniona od czytania książek.


Bierze udział w sesjach:

Gra w osiedle, gra o przyszłość środowiska zamieszkania

POWRÓT