Prelegenci

Stanisław Podkański

Stanisław Podkański

architekt miasta Katowice

1..Z urodzenia bytomianin, z wykształcenia absolwent Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej, z zamiłowania Ślązak i katowiczanin.

2. Z zawodu: architekt i urbanista. Projektant architektury i urbanistyki od roku 1974 oraz planowania przestrzennego od roku 1991 .

Własna, projektowa działalność gospodarcza w latach 1989 – 2014. Równolegle do pracy zawodowej – aktywne uczestnictwo w życiu środowiskowych organizacji zawodowych takich jak: Stowarzyszenie Architektów Polskich, Towarzystwo Urbanistów Polskich, Izba Urbanistów czy Izba Architektów RP, z pełnieniem w nich w różnych okresach różnorodnych, odpowiedzialnych funkcji społecznych oraz doradczych (we współpracy z Samorządami terytorialnymi).

3.Od 2010 r do 2014 r - Przewodniczący Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej przy Prezydencie Miasta Katowice. Od kwietnia 2014 - Architekt Miasta Katowice.


Bierze udział w sesjach:

Megamiasto na Śląsku – jak na fundamentach GZM zbudować spójną urbanistycznie metropolię?

Ludzie a potem budynki. O rewitalizacji w wymiarze społecznym

POWRÓT