Prelegenci

Piotr Uszok

Piotr Uszok

prezydent Katowic w latach 1998-2014, prezes, Eko-Bryza Sp. z o.o.

Urodził się 9 października 1955 r. w Mikołowie. Dzieciństwo spędził w Katowicach.  W roku 1975 rozpoczął studia na Wydziale Elektrotechniki Automatyki i Elektroniki Akademii Górniczo Hutniczej w Krakowie. Po ukończeniu studiów w roku 1980 rozpoczął pracę na KWK Murcki w Katowicach. Na kopalni pracował do roku 1994 pełniąc funkcje kierownicze.

W roku 1994 został wiceprezydentem miasta. W roku 1998 został wybrany prezydentem miasta Katowice, funkcję tę pełnił nieprzerwanie do roku 2014. Pełniąc funkcję prezydenta Miasta Katowice pełnił także funkcję prezesa Związku Miast Polskich a następnie prezesa  zarządu Unii Metropolii Polskich. W  latach 2003 – 2011 pełnił funkcję współprzewodniczącego Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego.

Pełniąc funkcję prezydenta miasta zrealizował wiele projektów rozwojowych, w tym Drogową Trasę Średnicową.

 Największym jednak projektem była rewitalizacja terenów po zamkniętej Kopalni Węgla Kamiennego Katowice gdzie powstały obiekty Międzynarodowego Centrum Kongresowego, Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia oraz Muzeum Śląskiego. W okresie jego prezydentury przebudowano centrum  miasta. 

Za działalność samorządową został odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski oraz Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski.


Bierze udział w sesjach:

Megamiasto na Śląsku – jak na fundamentach GZM zbudować spójną urbanistycznie metropolię?

POWRÓT