Prelegenci

Piotr Lorens

Piotr Lorens

architekt miasta Gdańska, kierownik, Katedra Urbanistyki i Planowania Regionalnego, Wydział Architektury, Politechnika Gdańska

Prof. dr hab. inż. arch. Piotr Lorens – urbanista. Architekt Miasta Gdańska; Kierownik Katedry Urbanistyki i Planowania Regionalnego Wydziału Architektury Politechniki Gdańskiej. Ukończył studia podyplomowe (jako stypendysta Fulbrighta) na Uniwersytecie Harvarda i na Massachusetts Institute of Technology. Jego zainteresowania profesjonalne obejmują procesy planowania i regeneracji miast, ze szczególnym uwzględnieniem obszarów nadwodnych oraz przestrzeni publicznych. Aktywny jako wykładowca i profesor wizytujący na licznych uniwersytetach oraz konsultant w procesach planowania i zarządzania projektami odnowy miejskiej. Przez wiele lat zaangażowany w proces planowania odnowy Młodego Miasta w Gdańsku – projektu urbanistycznego dużej skali zlokalizowanego na obszarze dawnej Stoczni Gdańskiej. Związany z Polską Akademią Nauk, ICOMOS, TICCIH, ISOCARP oraz Towarzystwem Urbanistów Polskich.


Bierze udział w sesjach:

Architekt miasta – zawód z misją i…

POWRÓT