Prelegenci

Maciej Wójcik

Maciej Wójcik

partner zarządzający

TDJ Estate

Specjalizuje się w branży nieruchomości i odpowiedzialny jest za sektor Estate w Grupie TDJ, z którą związany jest od kwietnia 2011 r. Od września 2012 do grudnia 2018 r. pełnił funkcję prezesa zarządu TDJ Estate Sp. z o.o. Zasiada w organach zarządzających i radach nadzorczych spółek sektora nieruchomościowego TDJ. W latach 2007-2010 pracował dla międzynarodowych deweloperskich funduszy inwestycyjnych realizujących projekty mieszkaniowe i biurowe. We wcześniejszych latach pełnił funkcje managerskie w wiodących spółkach sektora wielkiej dystrybucji (Carrefour, Auchan) oraz sektora paliwowego (Amoco). Jest absolwentem podyplomowych studiów w zakresie MBA na Politechnice Krakowskiej realizowanych we współpracy z Connecticut State University. Posiada uprawnienia rzeczoznawcy majątkowego oraz inne licencje sektora nieruchomości.


Bierze udział w sesjach:

Megamiasto na Śląsku – jak na fundamentach GZM zbudować spójną urbanistycznie metropolię?

POWRÓT