Prelegenci

Krystian Heffner

Krystian Heffner

kierownik

Katedra Gospodarki Przestrzennej i Środowiskowej, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

Prof. dr hab. w zakresie ekonomii (2001), specjalizuje się w polityce regionalnej i miejskiej, gospodarce przestrzennej i rozwoju małych miast oraz problematyce migracyjnej. Ukończył studia geograficzne na Uniwersytecie Wrocławskim (1974). Doktorem nauk technicznych w zakresie planowania przestrzennego został na Politechnice Wrocławskiej (1978), a habilitację uzyskał w IGiPZ PAN w Warszawie (geografia ekonomiczna, 1992). Od 1998 roku pracuje na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach, gdzie prowadzi Katedrę Gospodarki Przestrzennej i Środowiskowej. W latach 1991-1996 był dyrektorem Instytutu Śląskiego w Opolu. Pracował w IRWiR PAN w Warszawie (1999-2012), na Uniwersytecie Łódzkim (1993-2008), Politechnice Opolskiej (2000-2018) i Uniwersytecie Śląskim w Opawie (Rep. Czeska) (2009-2018). Autor ponad 500 publikacji naukowych, w tym ponad 200 poświęconych problemom gospodarki miejskiej i regionalnej, suburbanizacji i rozwojowi małych miast. Członek Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN od 1996 r.


Bierze udział w sesjach:

Megamiasto na Śląsku – jak na fundamentach GZM zbudować spójną urbanistycznie metropolię?

POWRÓT