Prelegenci

Ewa Kuryłowicz

Ewa Kuryłowicz

generalny projektant, wiceprezes, Kuryłowicz & Associates

Generalna Projektant, Prokurent w Kuryłowicz & Associates sp. z o.o., em. Profesor , Wydział Architektury Politechniki Warszawskiej, Przewodnicząca Rady Fundacji Stefana Kuryłowicza, Członkini Kapituły Nagrody naukowej POLITYKI, członkini Komitetu Architektury i Urbanistyki PAN.

Absolwentka Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej, studia na Wydziale Architektury Politechniki Warszawskiej i Faculty of Architecture, Iowa State University, Ames, Iowa, USA. Doktorat WAPW 1982, habilitacja WAPW 1997, uprawnienia projektowe 1990, stanowisko profesora nadzwyczajnego na czas nieokreślony od 2005, profesor tytularny 2014. Promotorka  ponad 140 dyplomów, 6 doktoratów, recenzentka prac naukowych i postępowań kwalifikacyjnych.

Autorka książki „Projektowanie uniwersalne. Udostępnienie otoczenia osobom niepełnosprawnym„ I wyd. CEBRON, Warszawa, 1996, II wyd. Integracja, Warszawa 2005. Współautorka (z Stefanem Kuryłowiczem) „Pasja i Pragmatzym. Człowiek, Architektura, wolność" Trygon 2010. Autorka innych publikacji, m.in. rozdziału  w monografii "Architektura jako przedmiot badań” p. red. B. Jałowieckiego, Scholar, Warszawa 2008; licznych artykułów w miesięcznikach „Architektura - murator”, „Architektura & Business” i innych, inicjatorka serii wydawniczej Biblioteka Architekta wydawnictwa Murator.

Ekspert ds. projektowania uniwersalnego Architects’ Council of Europe w latach  2005-2008.

Członek I NKP PKN ds. osób Niepełnosprawnych w latach 1994-2008.

Konsultantka ds. dostępności  dla Uniwersytetu Warszawskiego w latach 1996-2012 i audytor projektów dla Uniwersytetu Jagiellońskiego w latach 2009-2018.

Międzynarodowy audytor projektowania uniwersalnego dla Parlamentu Europejskiego (2019).

Przewodnicząca Zespołu Koordynacyjnego Sędziów Konkursowych przy ZG SARP  w kadencji 2015-2019.

Sędzia SARP, członkini Zespołu Kolegium Sędziów Konkursowych ZG SARP w kolejnych kadencjach od 1990 Członek Izby Architektów RP.

W latach 2000-2008 Dyrektorka Programu Roboczego „Miejsca duchowe” Międzynarodowej Unii Architektów UIA z siedzibą w Paryżu, w latach 1996-2000 asystent Dyrektora PR UIA „Miejsca Kultu”.

Przewodnicząca Rady Fundacji im Stefana Kuryłowicza od 2013 do chwili obecnej.

Generalny projektant pracowni Kuryłowicz & Associates od roku 2011, współautorka zrealizowanych bądź realizowanych obecnie obiektów (główny projektant w zespołach APA Kuryłowicz & Associates) m.in: osiedle Budlex, Toruń, 2020; zespól biurowy Skierniewicka (Wola Retro) 2019; Retro House, Wrocław, 2018; Osiedle mieszkaniowe Solec-Ludna –Wilanowska w Warszawie (2017); Budynek wielofunkcyjny The TIDES, Warszawa, 2017, wieżowiec Q 22 Warszawa (2016), Budynek Wydziałów Językowych UW przy ul Dobrej (I Etap zrealizowany II etap w budowie (2021)), Narodowego Forum Muzyki we Wrocławiu (2016), Ratusz Dzielnicy  Wilanów (2016), Stadion piłkarski w Białymstoku (2014), Galeria Warmińska w Olsztynie (2013); pamiątka Papieska w parku Agrykola w Warszawie (2012); Budynek biurowy Wolf Marszałkowska - Żurawia w Warszawie (2010); Kamienica Targ Rybny 3 w Szczecinie (2008); dom własny w Kazimierzu Dolnym (2006); Hotel Marriott Courtyard na lotnisku Okęcie w Warszawie (2003); rezydencje prywatne: w Warszawie, Ursynów (2009), n. Narwią (2008), Konstancinie–Jeziornej ( 2003 ), Projekt Wnętrz bud. „E” CZD w Międzylesiu (2003), projekt ratusza Gminy Wilanów (2000, ponownie w  fazie projektowej (2012)), Rezydencji Ambasadora Korei Płd. W Aninie k/Warszawy (1998) i innych.

Laureatka konkursów architektonicznych (z zespołami  APA Kuryłowicz & Associates) m.in.: III Nagroda w konkursie na USCLS w Gorzowie Wlkp (2020), finalistka konkursu Le Loi 130 w Brukseli (2019), zespołu biurowo usługowego MOLTO w Warszawie (I nagroda) (2018), Mieszkanie Plus Katowice (I nagroda) (2017), Mieszkanie Plus Wrocław (2 nagroda) (2020), Konkursu na rozbudowę CNKopernik w Warszawie, wyróżnienie (2017), Konkursu na Centrum Dziedzictwa historycznego Miasta Gdańska (2012, wyróżnienie) Międzynarodowego Konkursu UIA na Muzeum Historii Polski, 2009 (wyróżnienie), konkursu SARP nr 933 na budynek dydaktyczny UW przy ul. Dobrej w Warszawie 2006 (I nagroda), Konkursu SARP na Salę Koncertową we Wrocławiu 2005 (I nagroda) Biennale Architektury w Krakowie w 1996 (wyróżnienie), nagród w konkursach Życie w Architekturze (1998, 1993), Polski Cement (2005), i innych.

Współautorka zrealizowanych bądź realizowanych obecnie obiektów: (główny projektant i projektant, od 2011 Generalny Projektant) w zespołach APA Kuryłowicz & Associates) m.in: Stacja badawcza PAN na Wyspie króla Jerzego, Antarktyda (termin real.: 2023) Budynek Wydziałów Językowych UW przy ul Dobrej (w budowie etap II, termin real.: 2021), w Warszawie (2010), Kamienica Targ Rybny 3 w Szczecinie (2008 Warszawie).

NAGRODY

Laureatka Nagrody Specjalnej za całokształt działalności w obszarze architektury portalu PTPW ( 2018), Złotej Odznaki SARP (2017), medalu Bene Merentibus SARP (2014), Polskiego HERKULESA (2012), srebrnego Krzyża zasługi Prezydenta RP (2008), Medalu „Przyjaciel centrum Zdrowia Dziecka (2007), Medalu Przyjaciela Integracji (2002).

W latach 1997-2012 otrzymałam 8 (osiem) nagród za wykonane projekty lub zrealizowane obiekty
(w zespołach K&A, w 6-u przypadkach jako główny projektant) medal Stowarzyszenia “Integracja“, Srebrny Krzyż Zasługi oraz  2 (dwie) Nagrody JM Rektora Politechniki Warszawskiej za działalność naukową i dydaktyczną.

W latach 2012-2020 – otrzymałam 6 nagród i wyróżnień w konkursach architektonicznych, oraz w  jednym konkursie międzynarodowym byliśmy finalistami (w zespołach K&A, w 6-u przypadkach jako generalny projektant).

Ponadto: W latach  1983-1997 otrzymałam 5 (pięć) nagród – 2 (dwie) za współautorstwo zrealizowanego obiektu architektonicznego, w tym nagrodę Ministra Gospodarki Przestrzennej I Budownictwa oraz Nagrodę Roku SARP za zrealizowany projekt siedziby firmy FUJI FILM POlska, 1 (jedną) nagrodę (II nagroda w konkursie na Hotel Pullman w Warszawie w zespole K&A arch.arch. Stefan Kuryłowicz, Ewa Kuryłowicz, Piotr Kuczyński, Tomasz Gientka, Mirosław Jednacz, 1991) oraz 1 (jedną) nagrodę  środowiskową w konkursie PZN na najlepsze rozwiązanie systemowe dla osób niepełnosprawnych (1987), wyróżnienie na Biennale Architektonicznym w Krakowie (1996).

Wdowa, dwóch synów Michał – lekarz chirurg, specjalista chirurgia onkologiczna; Marek – psycholog zarządzania, Prokurent w Kuryłowicz & Associates Warszawa, Prezes Kuryłowicz&Associates, Wrocław.


Bierze udział w sesjach:

Nieśmiertelny design. Wieczna architektura. Dożyć wieku Empire State Building i dalej być hot jak fotel Barcelona

Zew dzikości. Regeneracja i Natura vs. nowa, cyfrowa rzeczywistość

Konkursy architektoniczne

Bo każdy jest inny. Inkluzywna architektura i design

POWRÓT