Prelegenci

Danuta Kamińska

Danuta Kamińska

wiceprzewodnicząca zarządu

Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia

Danuta Kamińska, wiceprzewodnicząca zarządu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. Nadzoruje pracami Departamentu Strategii i Polityki  Przestrzennej i Departamentu Funduszy Zewnętrznych. W latach 2001-2018 była Skarbnikiem Miasta Katowice. Wcześniej pracowała m.in. w Centrali Handlu Zagranicznego BUDIMEX, jak również prowadziła własną działalność gospodarczą.  Dodatkowo od wielu lat zaangażowana w działalność społeczną na rzecz samorządu terytorialnego, w szczególności była wieloletnim członkiem Zespołu ds. Systemu Finansów Publicznych w Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego, przewodniczyła Komisji Skarbników Unii Metropolii Polskich. Danuta Kamińska została odznaczona przez Prezydenta Rzeczpospolitej Złotym Krzyżem Zasługi oraz Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. Jest absolwentką Akademii Ekonomicznej w Katowicach oraz Akademii Koźmińskiego w Warszawie, gdzie ukończyła studia podyplomowe i uzyskała dyplom MBA.


Bierze udział w sesjach:

Megamiasto na Śląsku – jak na fundamentach GZM zbudować spójną urbanistycznie metropolię?

POWRÓT