Katalog wystawców

Wydział Architektury Politechniki Krakow

Wydział Architektury Politechniki Krakow

ul. Warszawska 24  •  31-155 Kraków  •  Polska  •  1262820
Stanowisko: 104
Wydział Architektury Politechniki Krakowskiej jest uczelnią posiadającą pełne prawa akademickie: ma uprawnienia do przeprowadzania w ramach dyscypliny naukowej Architektura i Urbanistyka przewodów doktorskich, przewodów i postępowań habilitacyjnych oraz postępowań w procedurze do tytułu naukowego. Kształcimy przyszłych architektów, urbanistów, planistów i architektów krajobrazu.