Prelegenci

Tomasz Pietrzykowski

Tomasz Pietrzykowski

prorektor ds. współpracy międzynarodowej i krajowej

Uniwersytet Śląski w Katowicach

Doktor habilitowany nauk prawnych, profesor Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, naukowo specjalizujący się w zagadnieniach teorii i filozofii prawa. Absolwent prawa na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach (2003), a także studium prawa brytyjskiego i europejskiego współprowadzonego przez Uniwersytet Śląski oraz University of Cambridge (2004). Stypendysta US State Department (International Visitors Program – 2007) oraz Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej (Leibniz Universität, Hannover - 2008). Założyciel i kierownik interdyscyplinarnego Centrum Badawczego Polityki Publicznej i Problemów Regulacyjnych UŚ. Autor monografii i rozpraw naukowych publikowanych we wiodących krajowych i zagranicznych wydawnictwach prawniczych, a także uczestnik wielu projektów naukowych finansowanych w ramach polskich i międzynarodowych programów grantowych. Doświadczony radca prawny od wielu lat związany z jedną z największych polskich kancelarii prawniczych. W latach 2005-2007 wojewoda śląski. Współtwórca przepisów o związku metropolitalnym w województwie śląskim. Od roku 2016 prorektor Uniwersytetu Śląskiego do spraw współpracy międzynarodowej i krajowej.


Bierze udział w sesjach:

PROPERTY FORUM ŚLĄSK
Why Metropolia?
Śląsk 4.0 – pomysł na przyszłość regionu

POWRÓT