Prelegenci

Tomasz Górnicki

Tomasz Górnicki

artysta, rzeźbiarz

Urodzony w 1986 roku absolwent Wydziału Rzeźby warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych w pracowni Janusza Antoniego Pastwy. Jeden z czołowych polskich rzeźbiarzy młodego pokolenia, w centrum swoich rozważań stawia tematykę egzystencjalną. Posługując się zarówno figuracją, jak i abstrakcją, oraz działaniami performatywnymi, artysta eksploruje graniczne stany emocjonalne. Posługując się mitami i symbolami, ukazuje wpływ, jaki kultura wywiera na jednostkę. W swoich pracach porusza się pomiędzy sferą osobistą/intymną a publiczną/instytucjonalną. Przełamując schematy ekspozycji, swoje rzeźbiarskie realizacje instaluje w przestrzeni publicznej, konfrontując widza z pracami o opresyjności instytucji społecznych i politycznych.Uniwersalnym motywem jego twórczości jest cielesność, ekspresyjna nagość i granice erotyzmu. Tomasz Górnicki współpracuje z artystami różnych mediów, takimi jak Roger Ballen, Chris Niedenthal, Czarnobyl, czy Monstfur, ujawniając interdyscyplinarny charakter rzeźby, poszerzając tym samym krąg odbiorców tej dziedziny sztuki. Jego prace były wystawiane na licznych wystawach indywidualnych i zbiorowych w Europie i na świecie. Znany jest z przekraczania barier i kontrowersji: jako jeden z pierwszych instalował nielegalnie rzeźby w przestrzeni publicznej, jest najmłodszym rzeźbiarzem z rekordami aukcyjnymi na rodzimym rynku, a w  2022 roku jako pierwszy na polskim rynku sztuki pojawił się cyfrowy obraz jego twórczości w postaci tokena NFT.


Bierze udział w sesjach:

Sztuka w przestrzeni publicznej

POWRÓT