Prelegenci

Tomasz Gałązka

Tomasz Gałązka

radca, Wydział Efektywności Energetycznej Budynków, Departament Gospodarki Niskoemisyjnej

Ministerstwo Rozwoju i Technologii

Tomasz Gałązka, radca w Departamencie Gospodarki Niskoemisyjnej w Ministerstwie Rozwoju i Technologii. Od 15 lat pracuje w administracji państwowej, aktualnie w Ministerstwie Rozwoju i Technologii. Zawodowo zajmuje się zagadnieniami efektywności energetycznej budynków, zastosowaniem odnawialnych źródeł energii w budownictwie oraz prawem i systemami wsparcia w tym obszarze. Jest współautorem projektów regulacji w zakresie poprawy charakterystyki energetycznej budynków. Ukończył Wydział Inżynierii Środowiska Politechniki Warszawskiej oraz studia podyplomowe z zakresu ciepłownictwa, ogrzewnictwa oraz auditingu energetycznego budynków.


Bierze udział w sesjach:

Fala renowacji dotrze do Polski?

POWRÓT