Prelegenci

Oksana Jabłońska

Oksana Jabłońska

prokurentka Fundacji im. Stefana Kuryłowicza

Prokurentka Fundacji im. Stefana Kuryłowicza, organizatorka wydarzeń i sekretarz architektonicznych konkursów FSK – Konkursu TEORIA z „Warsztatami pisania o architekturze” i Stypendium PRAKTYKA z „Warsztatami z Mentorem”


Bierze udział w sesjach:

Konkursy architektoniczne

POWRÓT