Prelegenci

Natalia Gnoińska

Natalia Gnoińska

architektka, prezeska

Fundacja 8Marca

Architektka, specjalistka zrównoważonej konserwacji zabytków, fundatorka i prezeska
Fundacji 8Marca
Urodzona w Polsce Europejka z międzynarodowym wykształceniem i doświadczeniem
kulturowym. Po ukończeniu studiów w Wielkiej Brytanii wróciła do Polski. Rozpoczęła pracę
nad wprowadzeniem innowacji w dziedzinie konserwacji i zarządzania dziedzictwem, co
doprowadziło ją do finału konkursu na Nowy Europejski Bauhaus, a następnie do grona jego
finalistów w 2022 roku.
Jej koncepcja zrównoważonej konserwacji, regeneracji i utrzymania dziedzictwa, o nazwie
Dwór Innowacji, dała początek Fundacji 8Marca. Jest to pierwsza w Polsce organizacja
zajmująca się kwestiami zrównoważonej przyszłości dziedzictwa kulturowego, skupiająca się
również na takich aspektach jak efektywność energetyczna, odpowiedzialne wykorzystanie
zasobów, zaangażowanie społeczne i edukacja.


Bierze udział w sesjach:

Fala renowacji dotrze do Polski?

POWRÓT