Prelegenci

Monika Popow

Monika Popow

pedagożka, filolożka, badaczka społeczna

Pomorska Szkoła Wyższa

Badaczka społeczna zajmująca się kwestiami edukacji, rozwoju społecznego oraz kultury. W pracy naukowej podejmuje kwestie związane z procesem uczenia się oraz jego współczesnymi uwarunkowaniami oraz krytyczną analizą dyskursu. Obok działalności naukowej zajmuje się również działaniami w obszarze kultury i sztuki. Dziekan Wydziału Społeczno-Ekonomicznego Pomorskiej Szkoły Wyższej.


Bierze udział w sesjach:

Ta nudna sztuka, czyli dlaczego tylko Matejko wielkim malarzem był?

POWRÓT