Prelegenci

Michał Leszczyński

Michał Leszczyński

architekt, wspólnik

Grupa 5 Architekci

Michał Leszczyński (ur. 1969), Wydział Architektury Politechniki Warszawskiej (dyplom 1995), Ecole des Arts Americaines Fontainbleau (1991), Institut Superieur de Geston Paris (1992-1993), National Contact EASA Polska (1993-1995), 2008-2019 prowadził zajęcia ze studentami, promotor dyplomów inżynierskich i magisterskich na Wydziale Architektury i Budownictwa Politechniki Lubelskiej. Od 2020 prowadzi zajęcia na studiach magisterskich na Wydziale Architektury Politechniki Gdańskiej, od 2021 członek Gdańskiej Rady Architektury. W 2022 uzyskał stopień naukowy doktora nauk inżynieryjno – technicznych z wyróżnieniem na Wydziale Architektury Politechniki Gdańskiej.


Bierze udział w sesjach:

Studio Propertydesign.pl

POWRÓT