Prelegenci

Marcin Połomski

Marcin Połomski

burmistrz Rydułtów

Architekt, absolwent Politechniki Śląskiej. Z samorządem związany od 2005 r. Stanowisko burmistrza Rydułtów - śląskiej gminy górniczej, objął po wygranych wyborach samorządowych w 2018 r. Jako burmistrz koordynuje działania miasta, jednak obszarem nad którym pełni osobistą piecze są gminne inwestycje realizowane ze środków własnych miasta jak również z pozyskanych środków zewnętrznych. Ważnym płaszczyzną pracy burmistrza jest również pozyskiwanie nowych przedsiębiorców i tworzenie przyjaznego miejskiego areału dla biznesu. Idąc tym śladem rozwój miasta skupia się nie tylko wokół infrastruktury relaksacyjno-rozrywkowej dla mieszkańców, ale również na rozbudowie dróg i adaptacji terenów pogórniczych oraz dbaniu o środowisko naturalne .


Bierze udział w sesjach:

Śląsk się zmienia – prezentacje najciekawszych inwestycji samorządowych w regionie

POWRÓT