Prelegenci

Krystian Grzesica

Krystian Grzesica

burmistrz Miasta Bierunia

Urodzony w 1973 r. Magister prawa, absolwent Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, podyplomowych studiów Akademia Liderów Samorządowych realizowanych przez Wyższą Szkołę Bankową w Poznaniu we współpracy z Ministerstwem Administracji i Cyfryzacji oraz MBA in Community Management, prowadzonych przez Krakowską Szkołę Biznesu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.

Pracę zawodową rozpoczął w 1997 r. w kancelarii radców prawnych, a od 2003 r. związał się z samorządem terytorialnym, obejmując stanowisko Naczelnika Wydziału Administracji w Starostwie Powiatowym w Bieruniu. W latach 2006-2014 pełnił funkcję Sekretarza Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego. Był członkiem Forum Sekretarzy Gmin i Powiatów województwa śląskiego, brał również udział w roboczych zespołach działających na rzecz poprawy działalności samorządu terytorialnego. W latach 2010 - 2014 pełnił funkcję Radnego Miasta Bierunia, był przewodniczącym komisji finansów, rozwoju i promocji.

W grudniu 2014 r. objął stanowisko Burmistrza Miasta Bierunia. Od tego czasu konsekwentnie realizuje wizję nowoczesnego oraz przyjaznego mieszkańcom miasta i urzędu miejskiego.


Bierze udział w sesjach:

Miasta dobre do życia

POWRÓT