Prelegenci

Klaudiusz Kandzia

Klaudiusz Kandzia

Burmistrz Miasta Kalety

Absolwent socjologii na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Od 1993 roku pracownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kaletach.
Urząd burmistrza Miasta Kalety pełni nieprzerwanie od 2010 roku.
W zarządzaniu miastem szczególną uwagę zwraca na pozyskiwanie funduszy zewnętrznych, racjonalne inwestycje oraz dbałość o stan finansów gminy.
Jako włodarz jednej z najbardziej zalesionych gmin na Śląsku, duży nacisk kładzie na promocję walorów przyrodniczych miasta, a także upowszechnianie turystyki wyciszonej.


Bierze udział w sesjach:

Śląsk się zmienia – prezentacje najciekawszych inwestycji samorządowych w regionie

POWRÓT