Prelegenci

Klaudiusz Fross

Klaudiusz Fross

dziekan, Wydział Architektury

Politechnika Śląska

Dziekan Wydziału Architektury Politechniki Śląskiej, Kierownik Katedry Projektowania i Badań Jakościowych w Architekturze RAr5, Wiceprezydent Śląskiej Izby Budownictwa,

Wiceprezes Polskiego Towarzystwa Ergonomicznego oraz Prezes PTErg o/Śląski. Pracownik badawczo-dydaktyczny i aktywny projektant.

Współtwórca Śląskiej Szkoły Badań Jakościowych i Śląskiej Szkoły Architektury Energooszczędnej.

Otrzymał liczne nagrody i wyróżnienia, m.in.: tytuł i statuetkę „Autorytet budownictwa i gospodarki śląskiej”, tytuł „Osobowość Budownictwa Śląskiego”, odznakę „Przyjaciel niewidomych”, Złotą odznakę im. Króla Kazimierza Wielkiego, Medal Komisji Edukacji Narodowej.

Kierownik autorskich programów badawczych „Architektury Kosmicznej”, „Sztuka i Design w Przestrzeni Publicznej - Art & Design in Public Space” oraz marki „BenchMan”.


Bierze udział w sesjach:

Zielona rewitalizacja miast

Together 4 Humanity – Formy Przestrzenne, Papier, Tektura

Together 4 Humanity – Formy Przestrzenne, Papier, Tektura

POWRÓT