Prelegenci

Katarzyna Ujma-Wąsowicz

Katarzyna Ujma-Wąsowicz

prezes

Towarzystwo Urbanistów Polskich, Oddział Śląski

Architektka, badaczka, nauczycielka akademicka, Prodziekanka na Wydziale Architektury Politechniki Śląskiej,  Prezeska Oddziału Śląskiego Towarzystwa Urbanistów Polskich, a także członkini Zarządu Głównego.

Przez całą swoją działalność akademicką wyznawała zasadę, że planowanie przestrzenne i projektowanie urbanistyczne powinno się zaczynać od skali małej, od potrzeb użytkownika. Temu poświęciła swoją pracę badawczą, ukierunkowaną na ergonomię i projektowanie uniwersalne we wnętrzach urbanistycznych i architektonicznych. Inne prace badawcze i profesjonalne, które prowadzi odnoszą się do poszukiwania optymalnych, nowoczesnych form edukacji studentów architektury oraz planowania miejsc sportu i rekreacji w mieście.

Posiada międzynarodowe i krajowe doświadczenia: opublikowanych zostało ponad 90 jej artykułów (wiele w interdyscyplinarnym współautorstwie), w tym dwa autorskie opracowania zwarte; prowadziła kilkanaście sesji naukowych w Polsce i za granicą, bezpośrednio prezentowała efekty prowadzonych badań na konferencjach w USA, Chinach, Grecji, Portugalii, Niemczech, Korei Pd., Chorwacji, Japonii i w Polsce.

Posiada uprawnienia budowlane bez ograniczeń; jest właścicielką małej pracowni architektonicznej. Jest członkinią Towarzystwa Urbanistów Polskich oraz Polskiego Towarzystwa Ergonomicznego; członkinią Wojewódzkiej Komisji Urbanistyki i Architektury przy Urzędzie Województwa Śląskiego; członkinią Kapituły ogólnopolskiego konkursu “Lider Dostępności” pod patronatem Prezydenta RP oraz członkinią Polskiej Rady Architektury działającej przy Stowarzyszeniu Architektów Polskich.


Bierze udział w sesjach:

Miasta dobre do życia

POWRÓT