Prelegenci

Joanna Zabawa-Krzypkowska

Joanna Zabawa-Krzypkowska

Katedra Sztuk Pięknych i Projektowych, Wydział Architektury

POLITECHNIKA ŚLĄSKA

Adiunkt na Wydziale Architektury Politechniki Śląskiej w Gliwicach. Prowadzi zajęcia plastyczne i projektowe (rysunek, malarstwo, kreacja przestrzenna, psychofizjologia widzenia) na Wydziale Architektury na kierunkach Architektura i Architektura Wnętrz. Od 2001 roku posiada stopień doktora w dyscyplinie Architektura i Urbanistyka. Jest autorką lub współautorką ponad 50 publikacji z zakresu sztuk pięknych w architekturze, psychofizjologii widzenia i zagadnień bezpieczeństwa w architekturze. Jej doświadczenie zawodowe obejmuje pracę jako architekt wnętrz oraz nauczanie dzieci i młodzieży. Jest współautorką wystaw z zakresu architektury, sztuki i designu, uczestniczką krajowych i międzynarodowych wystaw sztuki zespołowej. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Ergonomicznego.


Bierze udział w sesjach:

Together 4 Humanity – Formy Przestrzenne, Papier, Tektura

POWRÓT