Prelegenci

Jan Ruszkowski

Jan Ruszkowski

manager projektu, Departament Energii i Zmian Klimatu, Pion Ekspertyzy

Konfederacja Lewiatan

Ekspert w Departamencie Energii i Zmian Klimatu Konfederacji Lewiatan, Koordynator Rady ds. Czystego Powietrza. Posiada 20 lat doświadczenia w rzecznictwie i komunikacji w zakresie ochrony środowiska i transformacji energetycznej, zdobytego w sektorze prywatnym, publicznym (NFOŚiGW, GIOŚ) i pozarządowym. Absolwent Międzywydziałowych Studiów Ochrony Środowiska na Uniwersytecie Warszawskim, Public Relations w Akademii Leona Koźmińskiego oraz Energetyki Odnawialnej Dla Biznesu na Politechnice Warszawskiej (2023).
Od 15 lat bierze aktywny udział, ale i tłumaczy zawiłości polskiej transformacji energetycznej – szczególnie znaczenie efektywności energetycznej, łączenia sektorów, rozwoju OZE i ochrony jakości powietrza.


Bierze udział w sesjach:

Fala renowacji dotrze do Polski?

POWRÓT