Prelegenci

Jan Cieśla

Jan Cieśla

architekt, pełnomocnik ZG SARP ds. Dostępności i Projektowania Inkluzywnego

STOWARZYSZENIE ARCHITEKTÓW POLSKICH

Przewodniczący Zespołu Eksperckiego ds. Dostępności i Projektowania Inkluzywnego przy Stowarzyszeniu Architektów RP.

Dyrektor Działu Projektowania Inkluzywnego w Buro Happold.

Współtwórca Wzorcowego Mieszkania Seniora „U siebie mimo wieku”.

Specjalista w zakresie projektowania zrównoważonego oraz skoncentrowanego na komforcie i zdrowiu z 15-letnim doświadczeniem. Ekspert w dziedzinie certyfikacji i standardów projektowych.

Absolwent Politechniki Warszawskiej i Bauhaus Unversitat w Weimarze.


Bierze udział w sesjach:

Bo każdy jest inny. Inkluzywna architektura i design

POWRÓT