Prelegenci

Grzegorz Nawrot

Grzegorz Nawrot

wykładowca

Katedra Projektowania Architektury Mieszkaniowej i Użyteczności Publicznej, Politechnika Śląska

dr hab. inż. arch., prof. Politechniki Śląskiej, projektujący architekt; członek Komisji Urbanistyki i Architektury Polskiej Akademii Nauk o/Katowice i Izby Architektów RP; promotor Prac Doktorskich i Magisterskich oraz recenzent w przewodach habilitacyjnych i doktorskich; autor licznych publikacji naukowych oraz ponad 60 zrealizowanych, istotnych obiektów architektonicznych i założeń urbanistycznych; nagrodzony ponad 60 znaczącymi Nagrodami i Wyróżnieniami międzynarodowymi i krajowymi za działalność: naukową, twórczą, dydaktyczną, organizacyjną.

 

                                                                              

 


Bierze udział w sesjach:

Edukacja architektoniczna

POWRÓT