Prelegenci

Ewa Bobkowska

Ewa Bobkowska

wiceprezes zarządu ds. rozwoju P.A. NOVA SA

Ewa Bobkowska jest założycielem spółki P.A. NOVA SA. Przez ponad 30 lat kierowała firmą wytyczając nowe kierunki rozwoju, dzięki czemu mała firma projektowo-budowlana z Gliwic wyrosła na spółkę giełdową o stabilnej pozycji na rynku.

W roku 2007 Ewa Bobkowska wprowadziła firmę na Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie.

Ewa Bobkowska posiada wykształcenie techniczne – ukończyła Politechnikę Śląską, posiada tytuł magistra inżyniera budownictwa


Bierze udział w sesjach:

PROPERTY FORUM ŚLĄSK
Parki handlowe
Hotele

POWRÓT