Prelegenci

Celina M. Olszak

Celina M. Olszak

rektor, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, kierownik Katedry Informatyki Ekonomicznej w Kolegium Ekonomii.

Ekonomistka, autorka, współautorka lub redaktorka ponad 300 publikacji, w tym 15 monografii. Była kierownikiem lub wykonawcą kilkudziesięciu projektów badawczych, zarówno międzynarodowych, jak i krajowych, pozyskanych w drodze konkursów.

Stypendystka Państwa Szwajcarskiego w Uniwersytecie Technologicznym w Zurichu, Deutsche Akademische Austausch Dienst w Uniwersytecie Trier w Niemczech oraz Programu Bekkera w Uniwersytecie Technologicznym w Sydney w Australii. 

Członkini Rady ds. Szkolnictwa Wyższego, Nauki i Innowacji przy Prezydencie RP, Komitetu Nauk Organizacji i Zarządzania PAN, Prezydium KRASP. Przewodnicząca komisji ds. Infrastruktury informatycznej KRASP oraz przewodnicząca RKRUA.

Za całokształt swoich osiągnięć zawodowych została odznaczona medalem KEN, Złotym Krzyżem Zasługi, Złotym Laurem Umiejętności i Kompetencji, a także uhonorowana nagrodami dla promotora w przewodach doktorskich oraz nagrodami w kategorii "Best Paper Award" na konferencjach zagranicznych.


Bierze udział w sesjach:

PROPERTY FORUM ŚLĄSK
Why Metropolia?
Śląsk 4.0 – pomysł na przyszłość regionu

POWRÓT