Prelegenci

Beata Kępowicz

Beata Kępowicz

COO

CMS Cameron McKenna

Od wielu lat związana z branżą prawniczą, menedżer w kancelarii CMS. Kieruje działami wsparcia biznesu, łącząc role operacyjne, finansowe, ale przede wszystkim strategiczne dla rozwoju kancelarii.

Jednym z kierowanych przez nią projektów strategicznych jest transformacja biur w Polsce, związana z nową siedzibą kancelarii, aspektami wzmacniania kultury organizacyjnej, certyfikacją WELL i BREEAM, również przygotowującą do raportowania ESG oraz zmianami dotyczącymi nowych technologii i digitalizacji.

Dzięki doświadczeniu w jednej z największych światowych firm prawniczych, w swojej pracy kładzie nacisk na szeroko rozumianą jakość w kształtowaniu operacji biznesowych i budowaniu kultury organizacyjnej, w której rozwój zawodowy na każdym poziomie staje się ścieżką do tworzenia ambitnych i wspierających się zespołów, skoncentrowanych na wspólnym celu. Zarówno w sferze zawodowej, jak i osobistej, priorytetem Beaty jest budowanie trwałych relacji, skupienie na rozwoju oraz odpowiedzialność za rezultaty działań.


Bierze udział w sesjach:

Idealne biuro

POWRÓT