Prelegenci

Artur Golda

Artur Golda

prezes zarządu, dyrektor zarządzający, Centrum Technologiczne BETOTECH Sp. z o.o., Heidelberg Materials Polska

Absolwent Wydziału Inżynierii Materiałowej i Ceramiki Akademii Górniczo – Hutniczej w Krakowie.

Stopień doktora nauk technicznych uzyskał na Wydziale Budownictwa Politechniki Śląskiej. Od 2003 roku związany z Grupą Heidelberg Materials Polska gdzie pełni funkcję Dyrektora Centrum Technologicznego Betotech Sp. z o.o.. Jego działalność skupiona jest na obszarze badań i rozwoju materiałów budowlanych oraz technologii betonu gdzie jest autorem wielu rozwiązań dedykowanych dla kluczowych realizacji budowalnych w Polsce. Aktywność zawodowa Artur Goldy,  związana jest również z rozwojem produktów niskoemisyjnych oraz technologii ukierunkowanych na wykorzystanie materiałów pochodzących z recyklingu.

Jest Zastępcą Przewodniczącego Komitetu Technicznego 274 (ds. betonu) przy Polskim Komitecie Normalizacyjnym, delegatem do ERMCO Technical Committee (ETC) oraz ERMCO Sustainability Committee (ESC) z ramienia Stowarzyszenia Producentów Betonu Towarowego oraz Przewodniczącym Grupy Projektowej SPBT ds. Normalizacji.

 


Bierze udział w sesjach:

Ekologiczne materiały budowlane. Dlaczego wciąż tak mało popularne

POWRÓT