Prelegenci

Anna Maj

Anna Maj

badaczka mediów i kultury

Instytut Nauk o Kulturze, Uniwersytet Śląski

Anna Maj, dr hab., kulturoznawca, medioznawca, komunikolog; adiunkt w Instytucie Nauk o Kulturze w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach, w latach 2012-2019 pełniła funkcję wicedyrektora Instytutu. Jej zainteresowania badawcze koncentrują się wokół: nowych mediów, cybersztuki, kulturowych kontekstów sztucznej inteligencji, antropologii mediów, pamięci cyfrowej, zachowań komunikacyjnych w nowych mediach, teorii percpecji i UX, narracji i percepcji w podróży. Autorka dwóch monografii: Media w podróży  i Przemiany wiedzy w cyberkulturze. Badania nad kulturą, komunikacją, wiedzą i mediami oraz około 80 artykułów naukowych, redaktor naukowy 9 monografii zbiorowych o komunikacji w nowych mediach, sztuce cyfrowej i cyfrowej pamięci (wyd. Brill, Leiden; Rodopi, Amsterdam-New York; Inter-Disciplinary Press, Oxford). Członek Rady Naukowej Sieci CULTMEDIA (2022-2023), Członek Rady Naukowej i   Kierownik Projektu w Inter-Disciplinary Net (Oxford) (2008-2016), Członek Sieci ENABLE (2012-2013). Członek Zespołu Merytorycznego przygotowującego wniosek miasta Katowice w konkursie Europejskiej Stolicy Kultury 2016. Kierownik projektu i koordynator licznych konferencji na temat nowych mediów, sztuki i technologii (m.in. Dni Nowych Mediów w Katowicach, Digital Arts w Oxford University, i ostatnio (2023) Perspektywy Nowych Mediów w Muzeum Śląskim, ASP w Katowicach i Uniwersytecie Śląskim w Katowicach).        

Kontakt: anna.maj@us.edu.pl

ORCID: https://orcid.org/0000-0003-3958-267X

https://scholar.google.pl/citations?user=XV_a4g8AAAAJ&hl=en

https://www.researchgate.net/profile/Anna_Maj

https://silesian.academia.edu/AnnaMaj


Bierze udział w sesjach:

Czy sztuczna inteligencja może zastąpić Leonarda da Vinci?

POWRÓT