Prelegenci

Anhelina Yefymenko

Anhelina Yefymenko

dyrektor oddziału Lwowskiego, Centrum Architektury, Narodowe Stowarzyszenie Architektów Ukrainy

Dyrektorka Centrum Architektury Wzornictwa i Urbanistyki „Porokhova Vezha” Lwowskiego Związku
Architektów Ukrainy.

Architektka w biurze A7 Architects, kuratorka projektów kulturalno-artystycznych i wystawienniczych,
współorganizatorka Międzynarodowego Festiwalu Architektury i Sztuki „ Vezha".

Główny rodzaj działalności: koncepcyjne projektowanie przestrzeni kulturalnych, publicznych i
mieszkalnych, kreowanie projektów wystawienniczych, zarządzanie projektami kulturalnymi i
artystycznymi, popularyzującymi architekturę, design, urbanistykę i sztukę


Bierze udział w sesjach:

Architektura i design Ukrainy – jak chronić dziedzictwo w czasie wojny

POWRÓT