Prelegenci

Aldo Vargas-Tetmajer

Aldo Vargas-Tetmajer

koordynator Krajowego Punktu URBACT

Związek Miast Polskich

Koordynator Krajowego Punktu URBACT przy Związku Miast Polskich. Wspiera polskich partnerów projektów URBACT, zajmuje się promocją konkursów i osiągnięć sieci projektowych URBACT. Uczestniczy w projektach dot. rozwoju miast realizowanych przez ZMP. Jest aktywny w działaniach dot. polityki miejskiej na poziomie UE.


Przez wiele lat pracował w Instytucie Rozwoju Miast w Krakowie, gdzie odpowiadał za współpracę międzynarodową. Był członkiem zespołów realizujących projekty badawczo-rozwojowe w programach Interreg, Programach Ramowych, URBACT i innych z zakresu zrównoważonego rozwoju miast.


Bierze udział w sesjach:

Zielona rewitalizacja miast

POWRÓT