4 Design Days

27-30.01.2022

MENU
Michał Olszewski

Michał Olszewski

wiceprezydent m.st. Warszawy

Zastępca Prezydenta miasta stołecznego Warszawy.

Na tym stanowisku jest odpowiedzialny za nadzór nad planowaniem strategicznym, planowaniem przestrzennym, architekturą, realizacją budżetu inwestycyjnego i pozyskiwaniem funduszy europejskich, politykę w zakresie rozwoju gospodarczego, rynek pracy, wydawanie zezwoleń
w zakresie działalności gospodarczej, działania z zakresu rewitalizacji, gospodarki odpadami,
geodezji i katastru.