4 Design Days

27-30.01.2022

MENU
Małgorzata Kądziela

Małgorzata Kądziela

Instytut Nauk o Kulturze, Wydział Humanistyczny

Uniwersytet Śląski w Katowicach

Doktor nauk humanistycznych, wykładowczyni w Instytucie Nauk o Kulturze Uniwersytetu Śląskiego
w Katowicach. Zajmuje się problematyką percepcji zmysłowej w kontekstach interdyscyplinarnych i transkulturowych. Współpracuje z architektami oraz urbanistami, z którymi projektuje przestrzenie publiczne i prowadzi badania.

Pomysłodawczyni (obok Katarzyny Ujmy-Wąsowicz) międzynarodowej oraz interdyscyplinarnej konferencji "Senses in Architecture, Urban Landscaping and Design - SAUL Katowice".

Organizatorka oraz realizatorka krajowych i międzynarodowych warsztatów edukacyjnych dla dzieci, młodzieży i studentów, w kraju oraz za granicą, w zakresie projektowania.

Autorka publikacji poświęconych teorii i praktyce projektowania, percepcji muzyki i dźwięku, kulturze afrykańskiej.