4 Design Days

27-30.01.2022

MENU
Maciej Błaszak

Maciej Błaszak

Wydział Filozoficzny

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Kognitywista, biolog, doktor habilitowany nauk humanistycznych, profesor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Stypendysta Uniwersytetu w Kilonii (Stypendium DAAD, Niemcy) i Uniwersytetu w Edynburgu (Stypendium Tempus, Szkocja).

Wykładowca Akademii im. Leona Koźmińskiego w Warszawie, Uniwersytetu SWPS w Poznaniu, Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu i Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu. Prowadzi szkolenia dla biznesu (Kompania Piwowarska, Santander Bank Polska, Knauf, Nowa Era,…), związków zawodowych, samorządu i nauczycieli. 

Zainteresowania badawcze dotyczą epigenezy umysłu, czyli możliwości kształtowania mózgu człowieka pod wpływem bodźców środowiskowych. Zajmuje się psychologią uniwersalnego projektowania (universal design), neurodydaktyką i problematyką brainfitness. Autor i współautor pięciu monografii naukowych i kilkudziesięciu artykułów. Prywatnie tato Olgi, Mileny, Tosi, Julii, Jasia i Jerzyka.